Kezdőoldal Dokumentumok Határozatok tára Taggyűlés határozatai (2005.05.18.)
Taggyűlés határozatai (2005.05.18.) PDF Nyomtatás E-mail
1/2005.05.18.
Gólya Pál: megkérdezte, hogy van-e valakinek javaslata új napirendi pont felvételére. Megállapította, hogy senki nem javasolt új napirendi pontot.
Megkérte a taggyûlést, hogy aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfelnyújtással jelezze.
1./Tagfelvétel
Elõadó : Gólya Pál elnök
2./ Alelnökválasztás
Elõadó: Gólya Pál elnök
3./ A Szövetség 2005. évi munkatervéhez kapcsolódó pénzügyi tervének bemutatása, elfogadása
Elõadó: Gólya Pál elnök, Kisné Zsigovics Erzsébet ügyvezetõ
4./ Egyebek
Gólya Pál: megállapította, hogy a taggyûlés 21 igen, és 1 tartózkodás mellett elfogadta a napirendi pontokat.


2/2005.05.18.
Gólya Pál: megkérte a taggyûlést, hogy aki egyetért azzal, hogy a Csaba Kulturális Egyesület a Táncmûvészetért egyesület a Szövetség tagja legyen, kézfelnyújtással jelezze.
Igen szavazat: 22

Nem szavazat: -

Tartózkodás: -
Gólya Pál: megállapítja, hogy a taggyûlés egyhangúlag megszavazta a Csaba Kulturális Egyesület a Táncmûvészetért egyesület felvételét a tagszervezetek közé.

3/2005.05.18.
Gólya Pál: támogatja az Alapítvány felvételét.
Megkérte a taggyûlést, hogy aki egyetért azzal, hogy a Körösi Mûhely Alapítvány a Szövetség tagja legyen, kézfelnyújtással jelezze.
Igen szavazat: 23

Nem szavazat: -

Tartózkodás:-
Gólya Pál: megállapította, hogy a taggyûlés felvette sorába a Körösi Mûhely Alapítványt.

4/2005.05.18.
Gólya Pál: megkérte a taggyûlést, hogy aki egyetért azzal, hogy a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete a Szövetség tagja legyen, kézfelnyújtással jelezze.
Igen szavazat: 24

Nem szavazat: -

Tartózkodás: -
Gólya Pál: megállapította, hogy a taggyûlés egyhangú szavazással felvette a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesületét tagjai sorába.

5/2005.05.18.
Fabulya Lászlóné: bemutatta az egyesületet.
Gólya Pál: megkérte a taggyûlést, hogy aki egyetért azzal, hogy a Karácsonyi János Honismereti Egyesület a Szövetség tagja legyen, kézfelnyújtással jelezze.
Igen szavazat: 25

Nem szavazat: -

Tartózkodás: -
Gólya Pál: megállapította, hogy a taggyûlés egyhangú szavazással felvette tagjai sorába a Karácsonyi János Honismereti Egyesületet.

6/2005.05.18.
Gólya Pál: megkérte a taggyûlést, hogy aki egyetért azzal, hogy a Közös Pont Egyesület a Szövetség tagja legyen, kézfelnyújtással jelezze.
Igen szavazat: 26

Nem szavazat:-

Tartózkodás:-
Gólya Pál: megállapította, hogy a taggyûlés egyhangú szavazással felvette a Közös Pont Egyesületet tagjai sorába.

7/2005.05.18.
Gólya Pál: felolvasta az alapszabályból az ide vonatkozó részt.
Javasolta, hogy a ciklus végéig válasszon a taggyûlés alelnököt.
Megkérte a taggyûlést, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.
Igen szavazat: 27

Nem szavazat: -

Tartózkodás: .
Gólya Pál: megállapította, hogy a taggyûlés egyhangúlag elfogadta, hogy a ciklus végéig válasszák meg az új alelnököt.

8/2005.05.18.
Gólya Pál: elmondta, hogy a taggyûlés nyílt szavazással dönt arról, hogy ki kerüljön fel a jelölõ lapra.
Megkérte a taggyûlést, hogy aki egyetért azzal, hogy Tóth Istvánné felkerüljön a jelölõ lapra, kézfelnyújtással jelezze.
Igen szavazat:25

Nem szavazat:

Tartózkodás:2
Gólya Pál: megállapította, hogy a taggyûlés 25 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta, hogy Tóth Istvánné neve kerüljön fel a jelölõlapra.
 
9.2005.05.18.
Gólya Pál: megállapította, hogy a taggyûlés 25 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta, hogy Tóth Istvánné neve kerüljön fel a jelölõlapra.
Aki egyetért azzal, hogy Buka Mihályné neve felkerüljön a jelölõ lapra, kérem kézfelnyújtással jelezze.
Igen szavazat:25

Nem szavazat:

Tartózkodás: 2
Gólya Pál: megállapította, hogy a taggyûlés 25 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta, hogy Buka Mihályné neve kerüljön fel a jelölõ lapra.

10.2005.05.18.

Gólya Pál: megállapította, hogy a taggyûlés 25 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta, hogy Buka Mihályné neve kerüljön fel a jelölõ lapra.

Megkérdezte a taggyûlést, hogy van-e valakinek más jelöltje?

Megállapítja, hogy nincs javaslat más jelölt állítására.

Megkérte a választásban közremûködõ ügyviteli szervezetet, hogy készítse el a szavazólapokat.

Közben megkérte a taggyûlést, hogy állítson föl szavazatszámláló bizottságot.

Aki egyetért azzal, hogy Krajcsovics Mihályné tagja legyen a szavazatszámláló bizottságnak, kérem kézfelnyújtással jelezze.
Igen szavazat: 24

Nem szavazat: -

Tartózkodás: 3
Gólya Pál: megállapította, hogy a taggyûlés 24 igen és 3 tartózkodás mellett elfogadta Krajcsovics Mihályné részvételét a szavazatszámláló bizottságban.

11./2005.05.18.

Gólya Pál: megkérte a taggyûlést, hogy aki egyetért azzal, hogy Fabulya Lászlóné tagja legyen a szavazatszámláló bizottságnak, kézfelnyújtással jelezze.
Igen szavazat:26

Nem szavazat:

Tartózkodás: 1
Gólya Pál: megállapította, hogy a taggyûlés 24 igen és 3 tartózkodás mellett elfogadta Fabulya Lászlóné részvételét a szavazatszámláló bizottságban.


11/2005.05.18.
Gólya Pál: megkérte a taggyûlést, hogy aki egyetért azzal, hogy Bondár Árpád tagja legyen a szavazatszámláló bizottságnak, kézfelnyújtással jelezze.
Igen szavazat: 26

Nem szavazat:-

Tartózkodás: 1
Gólya Pál: megállapította, hogy a taggyûlés elfogadta Bondár Árpád részvételét a szavazatszámláló bizottságban.


12/2005.05.18.
Bondár Árpád: a regisztráció alapján 27 fõ vette át a szavazólapot. Mind a 27 szavazat érvényes volt, ebbõl 9 szavazatot Tóth Istvánné kapott, 18-at pedig Buka Mihályné.
Gólya Pál: bejelentette, hogy a negyedik alelnök Buka Mihályné lett.


13/2005.05.18.
Gólya Pál: javasolta elfogadásra a pénzügyi tervet.

Megkérte a taggyûlést, hogy aki elfogadja a 2005. évi pénzügyi tervet, az kézfelnyújtással jelezze.
Igen szavazat:

Nem szavazat:

Tartózkodás:
Gólya Pál: megállapította, hogy a taggyûlés egyhangú szavazással elfogadta a Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége 2005. évi pénzügyi tervét.
 
Kezdőoldal Dokumentumok Határozatok tára Taggyűlés határozatai (2005.05.18.)