Kezdőoldal Dokumentumok Közhasznúsági jelentés 2005. évi közhasznúsági jelentés
2005. évi közhasznúsági jelentés PDF Nyomtatás E-mail

BÉKÉSCSABAI CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

közhasznú szervezet

2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
1. Egyszerűsített beszámoló mérlege:

A tétel megnevezése

Tárgy év (2005.)

Ft-banESZKÖZÖK (AKTIVÁK)


A. Befektetett eszközök (I+II+III)

3.049.508

I. Immateriális javak


II. Tárgyi eszközök

3.049.508

III. Befektetett pénzügyi eszközök


B. Forgóeszközök (I+II+III+IV)

10.810.768

I. Készletek


II. Követelések


III. Értékpapírok


IV. Pénzeszközök

10.810.768

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B)

13.860.276FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)


C. Saját tőke (I+II+III+IV+V)

13.694.123

I. Induló tőke/Jegyzett tőke


II. Tőkeváltozás/Eredmény

9.194.002

III. Lekötött tartalék


IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

4.500.121

V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből


D. Tartalék


E. Céltartalékok


F. Kötelezettségek (I+II)

166.153

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek


II. Rövid lejáratú kötelezettségek

166.153

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (C+D+E+F)

13.860.276


2. Az egyszerűsített beszámoló eredmény levezetése:


A tétel megnevezése

Tárgy év (2005.) Ft-banA. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)

28.215.774

I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)

28.215.774

1. Közhasznú célú működtetésre kapott támogatás (a+b+c+d)

3.755.645

a) alapítótól


b) központi költségvetésből

2.964.645

c) helyi önkormányzattól

40.000

d) egyéb

751.000

2. Pályázati úton elnyert támogatás

22.940.520

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

1.175.410

4. Tagdíjból származó bevétel

85.100

5. Egyéb bevételek

259.099

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek


B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)


1. Pénzügyileg rendezett bevételek


2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek


C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)

28.215.774

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)


E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)

26.897.048

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

23.194.179

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások


3. Ráfordítást jelentő elszámolások

521.474

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

3.181.395

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)


1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások


2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások


3. Ráfordítást jelentő elszámolások


4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások


G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (1+2)

1.840.200

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)

1.840.200

2.Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/II-E/2-E/3)


H. Nem pénzben realizált eredmény (1+2)

-521.474

1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II.-E/2.-E/3.)

-521.474

2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (-B/2.-F/2.-F/3.)


I. Adózás előtti eredmény /B/1.-F/1


J. Fizetendő társasági adó


K. Tárgyévi eredmény

4.500.121

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

(A/I.+A/II.) – (E/1.+E/2.+E/3.)

4.500.121


2.Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

0
 
Kezdőoldal Dokumentumok Közhasznúsági jelentés 2005. évi közhasznúsági jelentés