Kezdőoldal Dokumentumok Közhasznúsági jelentés 2001. évi közhasznúsági jelentés
2001. évi közhasznúsági jelentés PDF Nyomtatás E-mail
Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége közhasznú szervezet 2001. évi közhasznú jelentése
1. Egyszerűsített beszámoló mérlege:

A tétel megnevezése

Tárgy év (2001.)

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)

A. Befektetett eszközök (I+II+III+IV)

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

B. Forgóeszközök (I+II+III+IV)

40.238

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

40.238

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B)

40.238

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

C. Saját tőke (I+II+III+IV+V)

26.696

I. Induló tőke

25.328

II. Tőkeváltozás/Eredmény

1.368

III. Lekötött tartalék

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

D. Tartalék

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek (I+II)

13.542

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

13.542

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (C+D+E+F)

40.238


2. Az egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése:

A tétel megnevezése

Tárgy év (2001.)

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)

754.700

I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)

754.700

1. Közhasznú célú működtetésre kapott támogatás (a+b+c+d)

398.759

a) alapítótól

b) központi költségvetésből

191.859

c) helyi önkormányzattól

d) egyéb

206.900

2. Pályázati úton elnyert támogatás

230.000

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

40.000

4. Tagdíjból származó bevétel

58.200

5. Egyéb bevételek

27.741

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)

1. Pénzügyileg rendezett bevételek

2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)

754.700

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)

739.790

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

732.189

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

7.601

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

G. Közhasznú tevékenység eredménye (1+2)

14.910

1. Tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)

14.910

2. Nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)

H. Vállalkozási tevékenység (1+2+3+4)

1. Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredménye (B/1- F/1)

2. Egyéb tárgyévi pénzügyi eredménye (-F/4)

3. Nem pénzben realizált – adóalapot jelentő - tárgyévi eredmény (B/2-F/2-F/3)

4. Adózás előtti eredmény ( ± 1 ± 3)

I. Összes pénzügyi eredmény ( ± G/1 ± H/1-H/2)

14.910

J. Adófizetési kötelezettség

K. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H/4-J)

 
Kezdőoldal Dokumentumok Közhasznúsági jelentés 2001. évi közhasznúsági jelentés