Kezdőoldal Dokumentumok Közhasznúsági jelentés 2003. évi közhasznúsági jelentés
2003. évi közhasznúsági jelentés PDF Nyomtatás E-mail
Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége közhasznú szervezet 2003. évi közhasznú jelentése
1. Egyszerűsített beszámoló mérlege:

A tétel megnevezése

Tárgy év (2003.)

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)

A. Befektetett eszközök (I+II+III+IV)

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

B. Forgóeszközök (I+II+III+IV)

985,820

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

985,820

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B)

985.820

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

C. Saját tőke (I+II+III+IV+V)

979.602

I. Induló tőke

466.041

II. Tőkeváltozás/Eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

513.561

V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

D. Tartalék

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek (I+II)

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

6.218

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (C+D+E+F)

985.820


2. Az egyszerűsített beszámoló eredmény levezetése:

A tétel megnevezése

Tárgy év (2003.)

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)

2.104.060

I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)

2.104.060

1. Közhasznú célú működtetésre kapott támogatás (a+b+c+d)

466.452

a) alapítótól

b) központi költségvetésből

136.857

c) helyi önkormányzattól

200.000

d) egyéb

129.595

2. Pályázati úton elnyert támogatás

1.470.000

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

4. Tagdíjból származó bevétel

76.600

5. Egyéb bevételek

91.008

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)

1. Pénzügyileg rendezett bevételek

2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)

2.104.060

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

1.590.499

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

G. Közhasznú tevékenység eredménye (1+2)

513.561

1. Tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)

513.561

2. Nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)

H. Vállalkozási tevékenység (1+2+3+4)

1. Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredménye (B/1- F/1)

2. Egyéb tárgyévi pénzügyi eredménye (-F/4)

3. Nem pénzben realizált – adóalapot jelentő - tárgyévi eredmény (B/2-F/2-F/3)

4. Adózás előtti eredmény ( ± 1 ± 3)

I. Összes pénzügyi eredmény ( ± G/1 ± H/1-H/2)

513.561

J. Adófizetési kötelezettség

K. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H/4-J)

 
Kezdőoldal Dokumentumok Közhasznúsági jelentés 2003. évi közhasznúsági jelentés