Kezdőoldal Dokumentumok Közhasznúsági jelentés 2004. évi közhasznúsági jelentés
2004. évi közhasznúsági jelentés PDF Nyomtatás E-mail
Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége közhasznú szervezet 2004. évi közhasznú jelentése

1. Egyszerűsített beszámoló mérlege:

A tétel megnevezése

Tárgy év (2004.)

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)

A. Befektetett eszközök (I+II+III+IV)

389.587

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

389.587

III. Befektetett pénzügyi eszközök

IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

B. Forgóeszközök (I+II+III+IV)

8.867.117

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

8.867.117

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B)

9.256.704

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

C. Saját tőke (I+II+III+IV+V)

9.194.002

I. Induló tőke

II. Tőkeváltozás/Eredmény

979.602

III. Lekötött tartalék

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

8.214.400

V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

D. Tartalék

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek (I+II)

62.702

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

62.702

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (C+D+E+F)

9.256.704


2. Egyszerűsített beszámoló eredmény levezetése:

A tétel megnevezése

Tárgy év (2004.)

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)

15.882.919

I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)

15.882.919

1. Közhasznú célú működtetésre kapott támogatás (a+b+c+d)

3.102.412

a) alapítótól

b) központi költségvetésből

2.283.472

c) helyi önkormányzattól

300.000

d) egyéb

518.940

2. Pályázati úton elnyert támogatás

11.652.100

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

1.040.000

4. Tagdíjból származó bevétel

62.500

5. Egyéb bevételek

25.907

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)

1. Pénzügyileg rendezett bevételek

2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)

15.882.919

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)

8.081.509

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

7.645.116

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

23.403

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

412.990

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (1+2)

7.824.813

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)

7.824.813

2.Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/II-E/2-E/3)

H. Nem pénzben realizált eredmény (1+2)

-23.403

1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II.-E/2.-E/3.)

-23.403

2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (-B/2.-F/2.-F/3.)

I. Adózás előtti eredmény /B/1.-F/1

J. Fizetendő társasági adó

K. Tárgyévi eredmény

8.214.400

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I.+A/II.)-(E/1.+E/2.+E/3)

8.214.400

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)

 
Kezdőoldal Dokumentumok Közhasznúsági jelentés 2004. évi közhasznúsági jelentés