Kezdőoldal Dokumentumok Határozatok tára Elnökségi ülés határozatai (2007.09.26.)
Elnökségi ülés határozatai (2007.09.26.) PDF Nyomtatás E-mail

ELNÖKSÉGI ÜLÉS HATÁROZATAI

2007. szeptember 26.

7/2007.09.26

Gólya Pál szavazásra bocsátja, hogy az elnökség tagjai elfogadják-e a napirendi pontokat

Napirendi pontok:

1./ Tájékoztató az NCA Dél-alföldi Kollégiumához benyújtott pályázatok eredményeiről

Előadó: Kisné Zsigovics Erzsébet ügyvezető

2./ A Szövetség által létrehozandó kitüntetés szempontrendszerének meghatározása

Előadó: Gólya Pál elnök

3./ Tájékoztató az Alapszabály felülvizsgálatáról

Előadó: Kisné Zsigovics Erzsébet ügyvezető

4./ Taggyűlés előkészítése

5./ Egyebek

Szavazás:

Igen: 3

Nem: 0

Tartózkodás:0

Gólya Pál megállapítja, hogy az elnökségi ülés a kitűzött napirendi pontokkal fog történni.

8/2007.09.26

Gólya Pál: szavazásra bocsátja, hogy az elkészült jegyzőkönyvek hitelesítve továbbküldésre kerüljenek-e az illetékesek részére.

Szavazás:

Igen:3

Nem:0

Tartózkodás:0

Gólya Pál megállapítja, hogy az Elnökségi ülésen készült jegyzőkönyvek hitelesítés után továbbküldésre kerülnek az illetékesek részére.

9/2007.09.26

Gólya Pál: arra kéri az elnökség tagjait, kézfelnyújtással jelezzék, elfogadják-e, hogy minimum 5 éves működés kelljen ahhoz, hogy valaki kitüntetést kapjon. A következő elnökségi ülésre (november 21.) készüljön el egy munkaanyag, ami az előkészítő bizottság elé kerül, majd a taggyűlés dönt a munkaanyagról.

Szavazás:

Igen:3

Nem:0

Tartózkodik: 0

Gólya Pál megállapítja,hogy minimum 5 év lesz az egyik alapja a kitűntetés odaítélésének. A következő elnökségi ülésre (november 21.) készüljön el egy munkaanyag, ami az előkészítő bizottság elé kerül, majd a taggyűlés dönt a munkaanyagról.

10/2007.09.26

I/1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/7

Az elnökség egyhangúlag elfogadta.

11/2007.09.26

I/1.3. Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/7

5600 Békéscsaba, Pf. 200

Az elnökségi ülésen megjelentek egyetértenek vele.

12/2007.09.26

I/3.6. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, felnőttképzés

Az elnökség egyhangúlag elfogadta.

13/2007.09.26

„A Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetségének célkitűzéseit támogatni és képviselni” előtt nincs sorszám, így az II/2.3. pont lesz. II/2.2.4. Olyan magatartást tanúsítani, mely elősegíti a Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége céljainak elérését kedvező társadalmi megítélését

Az elnökségi ülésen megjelentek egyetértenek vele.

14/2007.09.26

A II/2.1.1. Szavazati joggal rendelkező képviselőt jelölni, illetve delegálni a taggyűlésbe. A képviseletet szavazati joggal a tagszervezet elnöke, vagy írásban felhatalmazott képviselője láthatja el.

Az elnökség egyhangúlag elfogadta.

15/2007.09.26

A III/1.7. alpontban szórend változás, vagyis „A rendkívüli taggyűlés összehívását indítványozhatja az elnökség felé a szövetség tagjainak 25 %-a, vagy a tisztségviselők bármelyiket ha azt szükségesnek tartja”.

Az elnökségi ülésen megjelentek egyetértenek vele.

16/2007.09.26

III/1.16. alpontot aktualizálni kell az évet és a tagdíj összegét, melynek mértéke a 2007. évre vonatkozólag 1500 Ft tagdíjat jelent.

Az elnökség egyhangúlag elfogadta.

17/2007.09.26

IV/3. Póttagok: Elnökség részéről 1 fő – választott képviselő

Felügyelő Bizottság részéről 1 fő – választott képviselő

Az elnökségi ülésen megjelentek egyetértenek vele.

18/2007.09.26

Gólya Pál: szavazásra bocsátja, hogy most legyen-e a hiányzó tag megválasztva, a Felügyelő Bizottságba.

Szavazás:

Igen: 1

Nem: 1

Tartózkodik:1

Gólya Pál megállapítja, hogy ebben a kérdésben nincs döntés.

19/2007.09.26

Az elnök egy személyben jogosult dönteni a 5.000.000 Ft alatti Szövetséget terhelő kötelezettségek vállalásáról, a 5.000.000 Ft feletti Szövetséget terhelő kötelezettségek vállalása előtt az elnök köteles írásban tájékoztatni az elnökség tagjait és a Felügyelő Bizottság elnökét.

Az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták.

20/2007.09.26

Gólya Pál: arra kéri a megjelenteket, hogy kézfelnyújtással jelezzék, ha egyetértenek azzal, hogy az Alapszabály módosítása kerüljön a taggyűlés elé az elnökség véleményezését követően.

Szavazás:

Igen:3

Nem:0

Tartózkodik: 0

Gólya Pál megállapítja, hogy az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy az Alapszabály módosítása kerüljön a taggyűlés elé az elnökség véleményezését követően.

21/2007.09.26

A 2007. október 10-ei taggyűlés javasolt napirendi pontjai:

  • Tagfelvétel
  • Tájékoztató az Elnökségi ülésen hozott határozatokról
  • Tájékoztató az NCA Dél-alföldi Kollégiumához benyújtott pályázatok eredményeiről
  • A Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége Alapszabályának módosítása
  • Bemutatkozik Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának társadalmi kapcsolatokért felelős referense
  • Békés Megyei Önkormányzat társadalmi kapcsolatokért felelős referensének bemutatkozása
  • Tájékoztató a VIII. Civil Kulturális Börze előkészületi munkáiról
  • Egyebek
 
Kezdőoldal Dokumentumok Határozatok tára Elnökségi ülés határozatai (2007.09.26.)