Sikeres projektjeink PDF Nyomtatás E-mail

Az NCA-NK-08-D-P-0036 program keretében az alábbi projektünket mutatjuk be:

„Alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások

Békés megyében”


Főpályázó: Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége

Társpályázók:

MTESZ

Mentálhigiénés Egyesület


A program általános célja: A megyében élő hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációja, reintegrációja. A civil szervezetek szerepvállalásának erősítése a munkaerő-piaci helyzetkép javításában.

A program konkrét célja, hogy a Békés megyében élő, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok munkavállalási esélyeit egyénre szabott, komplex alternatív munka-erőpiaci szolgáltatások biztosításával javítsa. Ennek érdekében egy kilenc projektelemből álló integrált és differenciált támogató és fejlesztő rendszer kerül kialakításra.

· 50 fő munkaerőpiacon hátrányos helyzetű – alacsony iskolai végzettségű vagy elavult szakmával rendelkező álláskereső személy bevonása a programba

· Legalább 15, legfeljebb 50 fő bevonása a tréningekbe.

  • 30 fő munkába vagy képzésbe helyezése az alábbi megosztásban: - -

- 15 fő munkába helyezése, közülük 8 fő elhelyezése 3 hónap+1 napos időtartamra,

- 15 fő képzésbe helyezése, közülük 7 fő OKJ-s képzettséget szerez, vagy legalább 3 hónapos időtartamra képzésben marad.

A programba bevont 50 fő részére az egyéni fejlesztési tervben meghatározott céloknak megfelelően önismereti-kommunikációs-, álláskeresési- és tanulás módszertana tréninget szervezünk. Emellett állandó szolgáltatások biztosításával kívánjuk a célcsoport munkaerő-piaci helyzetét javítani.

Az alprojektet a HEFOP-2.3.2/05/1. projektre építve, annak folytatásaként – a megvalósítási időtartam figyelembevételével- valósítottuk meg. Az alprojekt céljai azonosak a HEFOP projekt céljaival, azzal összhangban állnak.

Általános célkitűzés: - azonos a HEFOP főprojekt általános célkitűzéseivel:

A program átfogó célja, hogy javítsa a Békés Megyében élő, aktív korú, alacsony iskolai végzettségű vagy elavult szakmával rendelkező álláskeresők munkavállalási esélyeit egyénre szabott módszerek alkalmazásával.

Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani az alábbi csoportokra:

- megváltozott munkaképességűek

- 45 év feletti álláskeresők

- tartósan munkanélküliek

- alacsony iskolai végzettséggel rendelkező fiatal (16-25 éves) álláskeresők.

Célunk, növelni és a program keretében lehetővé tenni a fenti csoportok nyílt munkaerőpiacra történő visszatérését ill. OKJ-s képzettség megszerzését.

A projekt eredményeként javulni fog a programba bevont résztvevők munkaerő-piaci helyzete azáltal, hogy a projekt keretében az elhelyezkedési esélyeiket növelő, egyénre szabott fejlesztést végzünk.

A program időtartama: 2008. június 1-2008. november 30.

(Főprojekt időtartama: 2006. augusztus 1-2008. január 31. )

A projekt (főprojekt és alprojekt) teljes költségvetése: 67.445.248 Ft

A programunk teljesített eredményei:

Alprojekt esetében:

57 fő alacsony iskolai végzettségű v. elavult szakmával rendelkező álláskeresőt bevontunk a programunkba. Közülük:

46 fő nő

11 fő férfi

Képzésbe helyezett ügyfelek száma: 23 fő

A program végéig képzettséget szerzett: 15 fő

A program végéig képzésben tartott tanulók száma: 8 fő

Munkába helyezett ügyfelek száma: 23 fő

3 hónapos igazolással rendelkezők száma: 13 fő

További eredmények:

- OKJ-s végzettség megszerzését követően

munkába helyezett ügyfelek száma: 2

- A munkába helyezett ügyfelek közül 3 hónapon túl munkában maradt személyek száma: 12 fő