Kezdőoldal Projektek Lezárult projektek Pályázati felhívás az NCA-NK-09-D-0040 pályázati program keretében
Pályázati felhívás az NCA-NK-09-D-0040 pályázati program keretében PDF Nyomtatás E-mail

Kedves Tagszervezeteink!

 

 

A Civil Szervezetek Szövetsége örömmel tájékoztatja Önöket, hogy megjelent a TÁMOP-6.1.2/A/09/1. számú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” című pályázati kiírás.

A pályázat beadásának határideje: 2010. március 1-ig meghosszabításra került !!!!!!!

A pályázat átfogó célja:

A konstrukció alapvető céljai - a Népegészségügyi Program, illetve Társadalmi Megújulás Operatív Program célkitűzéseivel összhangban - a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkenésének a támogatása, a korai és elkerülhető halálozás életmódi tényezőinek javítása. Az egyének egészségük iránti felelősségének-, az öngondoskodás képességének-, a helyi közösségek és a társas támogatások erősítése, az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának a hatékony támogatása, a lakosság életminőségének javítása, az egészségben eltöltött életévek számának növelése, a megalapozott (egészség)tervekre épülő egészséget támogató döntéshozatali gyakorlat arányának emelkedése.

 

 

Specifikus cél:

Az egészséges életmódhoz szükséges tudás, és készségek megszerzésének támogatása;

Minden életkorban cselekvésen alapuló egészségtudatos magatartás kialakítása;

A legjelentősebb egészség-kockázati tényezők befolyásolása célzott megelőzési-, és egészségfejlesztési programokkal;

A helyi közösségek szereplőinek együttműködésben megvalósuló egészségtudatos döntések, tervezések számának a növelése;

A közösségi aktivitások (különösen a színtereken), a partnerségi együttműködések, és a helyi közösségek erősítése az egészség, mint „érték és eszköz” érdekében.

 

 

Támogatható tevékenységek köre :

Önállóan támogatható tevékenységek, melyek közül a pályázó egy vagy több tevékenységet is választhat:

1) Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgás egyensúlya) megtartása, és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozott programok megvalósítása, melyek eredményesen befolyásolják többek között a megfelelő folyadékfogyasztást, a túlzott só- és energia bevitelt;

2) A lakosság rendszeres testmozgását elősegítő szabadidős programok megvalósítása, melyek hangsúlyt helyeznek az energiaegyensúly mindkét oldalára – kivéve: technikai sportágakkal, extrém sportokkal, versenysporttal összefüggő programok;

3) Dohányzást, alkohol- és drogfogyasztást megelőző tudományosan megalapozott módszereket és eszközöket alkalmazó programok megvalósítása;

4) A lelki egészség védelmére/megőrzésére irányuló egészségfejlesztési és megelőzési programok megvalósítása;

5) Az életvezetési kompetenciák, az öngondoskodás képességének fejlesztését célzó programok megvalósítása az életmódváltásra kényszerülő rizikócsoportok és betegcsoportok körében

6) A családi életre való felkészítést támogató programok megvalósítása;

7) A biztonságos szexuális életre való nevelést segítő programok megvalósítása;

8) Elsősegély nyújtási és baleset megelőzési programok megvalósítása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek, melyek csak a fentiek valamelyikével együttesen valósíthatók meg:

1) Egészségterv, egészségfejlesztési terv, egészségnevelési pedagógiai program készítésében/aktualizálásában, megvalósításában résztvevők egészségfejlesztési tudásbázisát, képességeit, készségeit fejlesztő programokon való részvétele;

2) Tájékoztató anyagok, kiadványok tervezése, előállítása, sokszorosítása, internetes tartalomszolgáltatás, egyéb kommunikációs eszközök (pl.tájékoztató műsor, cikk szerepeltetése a helyi médiában)

 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések:

Az alábbi tevékenységek kötelezően megvalósítandó projektelemek, önállón viszont nem támogathatóak:

1a) Amennyiben a pályázó nem rendelkezik egészségtervvel vagy egészségfejlesztési tervvel vagy egészségnevelési pedagógiai programmal, a projekt keretében kötelező ezen terv/program elkészítése.

1b) Amennyiben a pályázó 3 évnél régebbi egészségtervvel vagy egészségfejlesztési tervvel vagy egészségnevelési pedagógiai programmal rendelkezik, a projekt keretében kötelező ezen terv/program aktualizálása.

2. A projekt részét képező célcsoport bevonása, motiválása, nyilvánosság érdekében folytatott projekt kommunikáció, valamint a tevékenységek eredményeinek mérése, értékelése és erről dokumentáció készítése a projekt keretében.

3. Projekt megvalósításával összefüggő menedzsment biztosítása a C1.3 pontban foglaltak alapján

4. Tájékoztatás, nyilvánosság: A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” tartalmazza.

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő III. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani, valamint a fentiekben hivatkozott „Arculati Kézikönyvben” szereplő „C” típusú tájékoztatási táblát a projekt megvalósítása alatt jól látható helyen köteles elhelyezni, majd azt a projektzárást követően fenntartani a megvalósítás helyszínén/helyszínein.

 

Támogatás összege:

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: legalább 1.000.000 Ft, de legfeljebb 10.000.000 Ft lehet.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be, mind a papír alapú, mind az elektronikus formában (kizárólag a kitöltő program által felajánlott xdat formátumban) való kitöltésnél. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.

Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. Amennyiben elektronikus formában történik a pályázat benyújtása a projekt adatlap kitöltése kizárólag a HEP IH által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a www.nfu.hu honlapról.

A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 eredetiről készült, legalább annak első oldalán a pályázó aláírásra jogosult hivatalos képviselője által cégszerűen hitelesített másolati példány), valamint további 1 elektronikus példányban (CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, tértivevényes küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

 

 

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/A/09/1

Közreműködő Szervezet: STRAPI

1051 Budapest, Arany János u. 6-8.

 

Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-6.1.2/A/09/1), a pályázó nevét és címét.

 

A pályázatok benyújtása 2009. október 15-től 2010. március 1-ig lehetséges. A pályázatok benyújtásának határideje alatt a postai feladás határidejét értjük.

 

A pályázati időszakban a pályázók kérdéseiket a 06-40-638-638 ügyfélszolgálati kék számon vagy az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címen tehetik fel. A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatosan információkat az NFÜ honlapján talál (www.nfu.hu).

 
Kezdőoldal Projektek Lezárult projektek Pályázati felhívás az NCA-NK-09-D-0040 pályázati program keretében