Kezdőoldal Bemutatkozás 1 % Adatbázis Békési Kertbarát Kör
Békési Kertbarát Kör PDF Nyomtatás E-mail
Békés, Hőzső u. 4.
Alapítás éve: 1993
Adószám: 18372410-1-04
Forma:
egyesület
 
Telefon:
(66) 414-077
Fax:
 
E-mail:
Web:
 
Képviselő:
Szabó Imre
Bankszámlaszám:

Békés városában a kertbarát szervezetek 1965-ben jöttek létre. Akkor két szervezet is működött párhuzamosan. A két szervezet 1985-ben egyesült Központi Kertbarát Kör néven. A rendszerváltás után megváltozott az anyagi támogatás, illetve annak mértéke, valamint a jogi szabályozása, ezért 1993‑tól cégbejegyzett egyesületként működtünk.
 
Célkitűzéseink:
1., A kertművelés magasabb szintű elsajátítása, tapasztalatok, termesztési módszerek ismertetése, átadása. A mindenkori aktuális növényvédelem szükségességének előrejelzése, úgy tagjaink, mint az érdeklődők számára. Az engedélyezett vegyszerek és felhasználásuknak ismertetése.
2., A város lakói részére, érdeklődésüknek megfelelően kertészeti ismeretek nyújtása, tapasztalatcserére lehetőség biztosítása.
3., Metszési bemutató az érdeklődőknek és tagjainknak.
4., Szakmai ismereteink bővítése érdekében, minden év őszén tanulmányutat szervezünk az ország kiemelkedően fontos kertészeti létesítményeibe.
5., A fiatalabb korosztály bevonása munkánkba, hiszen tagjaink jelentős része nyugdíjas.
6., A békési kertészeti hagyományok ápolása, ennek keretében a kertek gazdaságosabb kihasználására való törekvés, a köztes termesztés megvalósítása.
7., A kertészeti ismeretek elméleti elsajátítása érdekében járatjuk a "Kertészet és Szőlészet" című szaklapot, valamint esetenként szakkönyveket vásárolunk, amelyeket az érdeklődők rendelkezésére bocsátunk.
 
A város életében való részvételünk:
1., Nemzeti ünnepségeinken és az önkormányzati rendezvényeken részt veszünk.
2., Jelen vagyunk a "Madzagfalvi Napok" rendezvényein, termékbemutatóinkkal, saját terméseinkkel színesítjük azt. Az " ízek utcájában" tájjellegű ételeinkkel hívjuk fel a figyelmet magunkra.
 
A Kertbarát Kör sajátos rendezvényei:
1., Rendszeres összejöveteleinket havi 1-2 alkalommal tartjuk a Civil Szervezetek Házában.   Foglalkozásainkon a tagjaink sorában lévő, a Mezőgazdasági Szakiskola két nyugdíjas tanára felváltva-tart előadást az időszerű kerti munkákról és növényvédelemről. Esetenként külső előadókat is meghívunk, mint pl. piacfelügyelőt, mezőőri szolgálatot, vetőmag és növény védőszer ellátását ismertető szakembert, stb.
2., Tanulmányi kirándulás évente egy alkalommal.
3., Évzáró rendezvény- terített asztalnál való- megtartása. Ennek keretében a város és környékén termett szőlőkből előállított borokból borverseny rendezése, bírálata és díjazása.
 
 
Kezdőoldal Bemutatkozás 1 % Adatbázis Békési Kertbarát Kör