Meghívó PDF Nyomtatás E-mail

Image

Kedves Tagszervezeti Képviselő!

Örömmel értesítjük, hogy a Béthel Alapítvány, 2010. január 26-án (kedden) 14 órától

Projekttájékoztató elõadást


tart a Civil Szervezetek Szövetsége együttmûködésével,  a TÁMOP-5.5.2/09/3 sz. pályázat támogatásával, melyre szeretettel várjuk Önt és szervezetének tagjait.

- Címe: „Önkéntes Centrum létrehozása és fejlesztése az önkéntesség elterjesztése céljából Békés megyében”.
- Elõadó: Szõke Katalin szakmai vezetõ
- Helyszíne: Békéscsaba, Árpád sor 2/7. A pályázat címe:

„Önkéntes Centrum létrehozása és fejlesztése az önkéntesség elterjesztése céljából Békés megyében”
A támogatás összege: 26 200 000 Ft.
A projekt idõszaka: 2010. 01. 01. – 2011. 09. 30.
Konzorciumi partnerek:
-  Civil Szervezetek Szövetsége

A projekt tartalma:
Az alapítvány, a lakosság önkéntességre való hajlandóságának és az önkénteseket fogadó szervezetek számának növelése érdekében Önkéntes Centrumot hoz létre, a koordináló elvárásai szerint az alábbi tevékenységeket végzi:

1. A nyilvánosság számára elérhetõ (al)honlapot hoz létre,
2. Kommunikációs csatornákon, rendezvényeken keresztül toborozza, felkészíti
· a megyében élõ lakosságot, önkéntes tevékenység vállalására,
· a megye civil és önkormányzati fenntartású szolgáltatóit, valamint gazdasági szereplõit önkéntesek fogadására.
3. a megye önkéntes helyzetelemzését, jó gyakorlatok, sikeres önkéntes programok gyûjtését vállalja.
4. kulcsszakértõk toborzása, a Koordináló szervezet képzésein való részvételük biztosítása
5. Információszolgáltatás
6. szoros együttmûködés a régió 2 másik önkéntes centrumával,
7. 1 db Önkéntes Pont létrehozása
8. 600 önkéntes kiközvetítése, akik összesen 4800 órát tevékenykednek.

A pályázati program közvetlen célkitûzése:

A projekt célja :

Hosszú távú cél:

    * Az önkéntesség békés megyei elterjesztése, szervezetek körében elterjedt az önkéntes segítés igénybevétele
    * Önkéntes pontok (8db) létrehozása
    * pályakezdõ munkanélküliek, idõsek, alacsony iskolai végzettségûek, csökkent munkaképességû lakosok aktivitásnak megõrzése az önkéntes munka által
    * a pályakezdõk körében elterjed az önkéntes munka általi munkatapasztalat szerzés
    * önkéntes igazolvány, önkéntes munka végzését igazoló irat kiadása, mely elõnyt jelent munkalehetõségeknél

Közvetlen cél:

    * Min. 15 önkormányzat, ill. azok intézményei fogadnak önkénteseket, a megyében,
    * megyei szintû adatbázis megléte,

    * minimum 600 önkéntes kiközvetítése, akik 4800 órát tevékenykednek összesen.
    * a megye területén az Önkéntes Centrum ismerté tétele,
    * innovatív eszközként Önkéntes menedzsment módszertani kézikönyv kidolgozása, sokszorosítása 200 példányban,
    * a megyében mûködõ intézmények, szervezetek elkötelezõdnek az önkéntesség mellett,
    * 80 szervezet fogad önkénteseket,
    * a megye hátrányos helyzetû csoportjai részvételének növelése az önkéntes tevékenység végzésében,
    * önkéntesség elterjesztésével a munkaerõ-piaci re-integrációt célzó szolgáltatások eredményessége és hatékonysága javul,
    * minimum 1 db önkéntes pont létrehozása,
    * önkéntesség, mint munkatapasztalat fejlesztõ eszköz elismertté tétele a felhasználói kör (fogadó szervezetek) körében, ezáltal hosszú távú együttmûködések megalapozása,
    * helyi szintû partnerségek fejlesztése,
    * helyi szintû szolgáltatások bõvítése,
    * lokális szükségletekre reagáló önkéntes program megvalósítása, fejlesztése, fenntarthatóságának megteremtése,
    * a fogadó szervezetek „képessé tétele” az önkéntesek fogadására,
    * önkéntesek foglalkoztatásának irányelvei kidolgozásának segítése a fogadó szervezeteken belül,
    * önkéntes törvény megismertetése a fogadó szervezetekkel, önkéntesekkel, partnerekkel.

Bõvebb felvilágosítás Nagy László program koordinátortól a 66/443-643; és a 70/424-0822-es telefonszámon kérhetõ, vagy személyesen az Árpád sor 2/7. szám alatt.